تیتر سه زیرسرویس

  • موزه گرگان

    موزه گرگان

    موزه باستان شناسی گرگان شامل بخش های سنگ نوشته‌ها، باستان‌شناسی و مردم‌شناسی است در این موزه آثار مربوط به دوره‌های اشکانی تا قاجاریه وجود دارد که شامل زیورآلات طلایی ظروف منقوش و آب گینه ها و سکه ها می باشد. عکس: مهر - مهسا صفری

  • لزوم توجه بیشتر مردم به بحث مهارت آموزی در دانشگاه ها

    لزوم توجه بیشتر مردم به بحث مهارت آموزی در دانشگاه ها

    رئیس دانشگاه علمی و کاربردی کشور با یادآوری این مطلب که اعتقاد داریم آموزش های مهارتی در سبد انتخاب مردم قرار گرفته است، صرف داشتن مدرک راهی برای اشتغال نیست این مورد 50 سال پیش در کشورهای پیشرفته مورد توجه قرار گرفت و امروز این نگاه در کشور ایجاد شده است، گفت: مردم به بحث مهارت آموزی در دانشگاه ها توجه بیشتری داشته باشند.