تیتر سه زیرسرویس

  • سواحل زیبای هرمزگان

    سواحل زیبای هرمزگان

    بر روی شن های کنارِ ساحل با پای برهنه قدم می زنی، خنکای نسیمی که از سمت دریاست صورتت را نوازش میکند، صدای بچه ها که مشغول شن بازی اند همچون هلهله در گوشهایت می پیچید و حوالی غروب دیدنِ چراغ کشتی های شناور بر روی آب های خلیج فارس لذتت را کامل می کند. سفر به استان هرمزگان و دیدن سواحل زیبای آن توام با مهمان نوازی مردم خونگرمش، خاطره ایی جذاب و ماندگار را برایتان به ارمغان خواهد آورد.