تیتر سه زیرسرویس

  • ۹ زندانی فراری سقز دستگیر شدند

    ۹ زندانی فراری سقز دستگیر شدند

    دادستان انقلاب و عمومی سنندج مرکز استان کردستان گفت: از شب گذشته تاکنون ۹ نفر از زندانیان فراری از زندان سقز دستگیر شده و ٢ نفر نیز خود را تسلیم ماموران کردند.