تیتر سه زیرسرویس

  • یک ساعت موج سواری چند؟

    یک ساعت موج سواری چند؟

    در سواحل چابهار، همین روزها و تا شهریورماه که امواج خوب و بادهای موسمی جریان دارد، می‌شود با هزینه‌هایی برای یک ساعت موج‌ سواری کرد و آموزش‌های مقدماتی را هم فراگرفت.

  • بازار سنتی چابهار

    بازار سنتی چابهار

    بازار سنتی چابهار از بازارهای قدیمی است که در آن صنایع دستی مثل سوزن دوزی و لوازم مورد نیاز آن، پارچه های مناسب برای لباس های هندی و پاکستانی ارائه می شود.